Privacyverklaring

...

Feeling massage streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Het is voor mij dan ook vanzelfsprekend dat ik net zo zorgvuldig met jouw persoonsgegevens, als met jouw welzijn omga.

In deze privacyverklaring informeer ik je over hoe ik op welke manier ik deze met de door jou verleende gegevens omga. Hierbij neem ik de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. Verder houd ik mij aan een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) en zorg ik er voor dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

De bedrijfsgegevens van Feeling massage

Feeling massage is een praktijk voor Voetreflextherapie, Sport-, Ontspannings-, Stoel- en Indiase hoofdmassage.

Mijn naam is Els Stroop-Weenink en ik ben eigenaar, therapeut/masseur van Feeling massage. Je kunt mij via bovenstaande telefoonnummers en e-mail adres bereiken. Ik ben tevens degene die alle persoonsinformatie beheert.

Adres:

Hallerweg 106
1456 AX  Wijdewormer
t. 0299 43 25 28
m. 06 33 594 380
info@feelingmassage.nl

Welke informatie van jou verzamel en bewaar ik?

Jouw welzijn staat voor mij centraal. Voor het bepalen van de juiste en verantwoorde behandeling is het voor mij noodzakelijk dat ik, als jouw behandelend therapeut/masseur, een dossier aanleg. Het aanleggen en bijhouden van een dossier is ook een wettelijke plicht opgelegd door Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Dit digitale dossier bevat:

Gewone persoonsgegevens
NAW gegevens en geboortedatum
Telefoonnummer(s)
E-mailadres
Bijzondere persoonsgegevens
Medische gegevens zoals aandoeningen, medicijngebruik en (acute) klachten
Bevindingen m.b.t. eventuele voetreflexbehandelingen
Bevindingen m.b.t. andere eventuele behandelingen/massages van Feeling
Ondertekende behandelovereenkomst
Ondertekende toestemming voor het gebruik van specifieke informatie

Met welk doel leg ik jouw gegevens vast?

Na een vrijwillige, schriftelijke toestemming voor de verwerking van specifieke persoonsgegevens gebruik ik deze informatie voor:

De bereikbaarheid:

het bevestigen van een door jou, als cliënt, gemaakte afspraak
de mogelijkheid om telefonisch contact op te nemen (verzetten of annuleren afspraak)
het toesturen van FeelingNieuws
het informeren over mogelijke acties

De behandeling(en)

Met de informatie over je gezondheid en welzijn kan ik verbanden leggen tussen symptomen en mogelijke oorzaken. Aan de hand daarvan kan ik vervolgens bepalen welke behandeling op dat moment voor jou de juiste is.

Het kunnen volgen van het verloop van de behandeling en deze zo nodig kunnen aanpassen.

Het zo nodig kunnen informeren van andere zorgverleners:

Een eventuele waarnemer mocht ik langdurige afwezigheid zijn. Dit gebeurt alleen met jouw schriftelijke toestemming.
Alleen in noodsituaties, als jouw gezondheid of leven in gevaar komt en het is niet mogelijk om direct van jou toestemming te krijgen, geef ik jou persoonsgegevens door aan de betrokken hulpverleners.

Het maken van een factuur

Om de kosten voor Voetreflexbehandelingen te kunnen declareren zijn facturen voorzien van de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden:

NAW gegevens en geboorte datum
Behandeldatum
Omschrijving van de behandeling (Natuurgeneeskundige behandeling)
Kosten van de behandeling
Om webshop bestellingen te kunnen versturen en factureren

Het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing.

Feeling massage deelt jouw persoonsgegevens nooit met derden ten behoeve van commerciële doeleinden.

Bewaartermijn persoonsgegevens?

Zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, blijven jouw persoonsgegevens na de datum van je laatste afspraak nog voor een periode 20 jaar zorgvuldig door mij bewaard. Na deze periode worden al je gegevens verwijderd uit het afspraken systeem, mijn laptop en telefoon. 

Recht tot inzage of wijzigen van jou dossier/persoonsgegevens

Je hebt als cliënt van Feeling massage ten aller tijde het recht tot inzage of wijziging van de informatie die Feeling massage van jou heeft verzameld.

Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de bij mij bekende persoonsgegevens van jou, digitaal naar jou te sturen.

Recht tot intrekken van verleende toestemming tot het opslaan van gegevens

De schriftelijke toestemming tot het verwerken van persoonsgegevens, kan op elk gewenst moment worden ingetrokken door een e-mail te sturen naar info@feelingmassage.nl o.v.v. “Intrekking toestemming persoonsgegevens”.

Ik zal zorgen voor het verwerken van je verzoek tot intrekking en je gegevens uit mijn administratie verwijderen.

Gevolg intrekking toestemming
Het niet verstrekken van uw persoonsgegevens of het intrekken van toestemming om uw gegevens te verwerken, verhindert het zorgvuldig en verantwoord bepalen van een behandelplan, waardoor (verdere) behandeling door Feeling massage niet mogelijk is.

Cookies

Op haar website maakt Feeling massage gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op pc, tablet of smartphone van de bezoeker. Deze cookies worden gebruikt om de website van Feeling massage beter te laten functioneren en te monitoren.

Indien je geen cookies accepteert, kan dit mogelijk gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van de website van Feeling massage.

Beveiliging en indienen van een klacht

Feeling massage neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@feelingmassage.nl.

Daarnaast is er, volgens de AVG, de mogelijkheid om deze indruk of aanwijzingen als klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Feeling massage behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Ik adviseer je om deze verklaring daarom met enige regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Heb je nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze privacyverklaring, dan kun je natuurlijk contact opnemen en om dit met mij bespreken.

Voetreflexbehandelingen en massages op maat met gevoel en aandacht

Waar zit feeling

De entree van de praktijk bevindt zich net voor de hoek van Hallerweg en De Grootweg. Direct rechts van het PEN huisje is de poort naar de tuin. Aan het eind van het pad bevindt zich de praktijk.

Maak online eenvoudig een afspraak

 Je kunt natuurlijk ook gewoon een mailtje sturen of even bellen naar t. 06 335 943 80 om je afspraak te maken

© Copyrights 2018 by Feeling Massage. All rights reserved.