Behandel- en leveringsvoorwaarden

...

Als je een afspraak maakt bij Feeling massage ga ik er van uit dat je:

 1. deze voorwaarden hebt gelezen
 2. hiermee akkoord gaat
 3. verklaart dat je Feeling massage niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/behandeling die door Feeling massage aan jou gegeven is

Algemeen

 1. Als therapeut houd ik mij aan de wettelijke regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Verder zijn de rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder eer vastgelegd in de Wet op de geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WBGO) en de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ)
 2. Bij Feeling massage worden geen medische diagnoses gesteld.
 3. In het belang van jouw veiligheid/gezondheid kan ik je n.a.v. jouw lichamelijke en mentale toestand mogelijk adviseren om je niet, gedeeltelijk of via een andere massagemethode te laten behandelen. Check voor meer informatie ook even “Wanneer niet masseren”.
 4. Ook zal ik als mijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is, je doorverwijzen naar een collega, therapeut of een arts.
 5. Indien je onder medische behandeling bent, adviseer ik je vooraf met de behandelende arts/hulpverlener te overleggen of een voetreflexbehandeling (on)wenselijk is.
 6. Feeling massage is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van jouw persoonlijke bezittingen.
 7. Vanuit het oogpunt van hygiëne, wordt verwacht dat je vlak voor de massage-behandeling hebt gedoucht. Dat is niet alleen voor de masseur prettiger werken, maar ook voor jezelf om de behandeling te ondergaan.
 8. Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de massages/behandelingen die Feeling massage aanbiedt. Cliënten die hier wel op zinspelen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.

Vertrouwelijkheid

 1. Ik houd mij als masseur/therapeut aan de wet AVG. Zie de Privacyverklaring voor meer informatie hierover.
 2. Ik houd mij als masseur/therapeut aan de VBAG beroepscode. Alle informatie die je tijdens het intakegesprek en de massage/behandeling aan mij vertelt, wordt vertrouwelijk behandeld.
 3. Als behandelaar, stel ik de belangen van jou als cliënt centraal tijdens de behandelingen/massages

Afspraken massages/behandelingen

 1. Voorafgaand aan de eerste massage/behandeling zal ik een intakegesprek met je houden om goed in kaart te brengen wie je bent. Jij bent als cliënt zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die jij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan ik bepalen welke massage/behandeling het best past en op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.
 2. Voorafgaand aan een vervolg behandeling vindt een kort gesprek plaats over bevindingen n.a.v. de laatste behandeling. Relevante wijzigingen en informatie worden steeds in een behandelverslag vastgelegd.
 3. Laat mij bij pijn of ongemak tijdens de massage/behandeling direct weten, zodat ik de behandeling kan aanpassen.
 4. Bij wijzigingen in jouw situatie, ben jij er zelf verantwoordelijk voor om dit tijdig aan mij door te geven

Voetreflexbehandelingen

 1. Ik ben als voetreflextherapeut lid van de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG), de Nederlandse Vereniging voor Voetreflexologen (NVVT) en de RBCZ
 2. De meeste zorgverzekeraars vergoeden, indien je aanvullend verzekerd bent, (gedeeltelijk) de natuurgeneeskundige Voetreflexbehandelingen
 3. Informeer altijd zelf vooraf aan het bezoek aan Feeling Massage bij je zorgverzekeraar of de kosten voor voetreflexbehandelingen door Feeling massage al dan niet vergoed worden. Op ZorgWijzer.nl tref je nadere informatie en een overzicht aan
 4. Val je echter onder een zorgverzekeraar uit de VGZ-groep, dan sta ik vermeld in de zorggids “Vergelijk en Kies”. Klik hier om deze site te raadplegen
 5. Het wettelijke verplichte eigen risico is niet van toepassing voor aanvullende zorg
 6. Stuur ontvangen declaraties altijd in en bewaar een kopie voor jezelf.
 7. Op de facturen van Feeling is de informatie opgenomen waar de zorgverzekeraars om vragen. Tevens zijn het VBAG licentienummer en logo, de AGB-code en KvK-inschrijving vermeldt

Tarieven, betalingen massages/behandelingen en vergoeding voetreflexbehandelingen

 1. Bij het maken van de afspraak word je geïnformeerd over de kosten per behandeling. Deze staan ook vermeld op de website van Feeling massage en zijn te vinden in de wachtruimte van de praktijk
 2. Prijsstijgingen worden voor de ingangsdatum aangekondigd door Feeling massage
 3. De kosten van de massage/behandeling dienen als volgt te worden voldaan:
  • contant direct na de massage/behandeling
  • via een betaalverzoek of overmaking binnen 14 dagen.

Annuleringen

 1. Kosten bij annulering
  • Tot 24 uur voor aanvang ben je geen kosten verschuldigd.
  • Tussen 24 en 0 uur voor aanvang ben je 50% van het bedrag voor de gereserveerde massage/behandeling aan Feeling massage verschuldigd.
  • Bij niet op komen dagen ben je 100% van het bedrag voor de gereserveerde massage/behandeling aan Feeling massage verschuldigd.
 2. Als ik door ziekte of andere oorzaken voor een periode van 4 weken of langer de massages/behandelingen niet kan uitvoeren, kan ik voorstellen een collega masseur/behandelaar de massages/behandelingen te laten overnemen. Dit gebeurt natuurlijk alleen met jou toestemming

Kadobonnen en 10-massages kaart

 1. Kadobonnen van Feeling massage zijn verkrijgbaar in verschillende prijzen (excl. verzendkosten) en uitvoeringen
 2. Deze bonnen verjaren niet. Bij mogelijke prijsverhogingen kan het verschil in prijs worden bijgelegd
 3. De 10-massages kaart geeft recht op 10 massages en 1 gratis massage. De kosten hiervoor kunnen zijn afhankelijk van het type en de duur van de behandeling en kunnen in 1 of 2 termijnen worden betaald (bij 1ste behandeling en eventueel 2de termijn bij 6de behandeling)
 4. Deze 10-massages kaart heeft een beperkte geldigheid van 24 maanden
 5. Bij mogelijke tussentijdse prijsverhogingen blijft het aankooptarief van de 10-massages kaart geldig
 6. De 10-massageskaart is persoonsgebonden en kunnen niet worden overgedragen aan derden
 7. De 10-massages kaart en kadobon van Feeling massage kunnen niet omgewisseld worden voor contant geld
 8. Kadobonnen en 10-massages kaarten kunnen bij Feeling worden afgehaald. Op aanvraag kunnen de bonnen eventueel worden verstuurd. Hiervoor worden verzendkosten berekend
 9. De kosten voor de kadobon of 10-massageskaart  kunnen bij afhalen contant of via mobielbankieren worden voldaan. Bij verzenden zal ik je verzoeken de kosten voor de bon of kaart en de verzending over te maken

Aansprakelijkheid

 1. M.i.v. 1 juli 2018 heeft Feeling massage een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de behandelaar m.b.t. Voetreflex behandelingen is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico
 2. Heb je vragen, opmerkingen of een probleem met de behandelingen van Feeling massage, neem dan alsjeblieft contact met mij op. Gezamenlijk kunnen wij bespreken wat er speelt en hoe wij dit kunnen oplossen. Mocht dit niet leiden tot tevredenheid, dan kun je een klacht indienen bij het secretariaat van beroepsvereniging VBAG. Met een collectieve regeling van deze beroepsvereniging is de aansluiting bij Geschillencommissie Zorggeschil geregeld via Quasir. Via deze link vind je meer informatie over hoe dit werkt.

Vragen?

Als er in de periodes tussen de massages/behandelingen door vragen of opmerkingen zijn die je telefonisch wenst te bespreken, kan je per telefoon (06-33594380) of via email (info@feelingmassage.nl) of WhatsApp contact opnemen. Ben ik niet direct te bereiken, dan zal ik binnen 5 werkdagen reageren op ingesproken of toegezonden berichten. Vermeld wel graag je naam en telefoonnummer.

Voetreflexbehandelingen en massages op maat met gevoel en aandacht

De massageoliën en -crèmes waar ik mee werk zijn 100% natuurlijk

Wanneer niet masseren

Feeling huisregels

Waar zit feeling

De entree van de praktijk bevindt zich net voor de hoek van Hallerweg en De Grootweg. Direct rechts van het PEN huisje is de poort naar de tuin. Aan het eind van het pad bevindt zich de praktijk.

Maak online eenvoudig een afspraak

 Je kunt natuurlijk ook gewoon een mailtje sturen of even bellen naar t. 06 335 943 80 om je afspraak te maken

© Copyrights 2018 by Feeling Massage. All rights reserved.